MGR. PETRA PILLEROVÁ TRBOLOVÁ

OBCHODNÍ PODMÍNKY


SÍDLO FIRMY A KORESPONDENČNÍ ADRESA: KARAFIÁTOVÁ 353, 403 21 BRNÁ NAD LABEM
IČ: 868 50 431 - FOTOGRAFICKÉ PRÁCE


 

ŽL zapsán na Magistrátu města Ústí nad Labem, živnostensky odbor, č.j. 17309 / živ / 05 / Mon ev.č.351001-38707-00

Poskytované služby

Svatební, portrétní a rodinná fotografie

Vymezení pojmů

Fotograf - Mgr. Petra Pillerová Trbolová

Klient - objednavatel, ten, kdo objednává služby fotografa

 

Fotografický styl - způsob využití technických a uměleckých prostředků charakteristický pro práci a dílo fotografa

 

Objednání služeb

Služby fotografa lze objednat prostřednictvím telefonického kontaktu, osobním kontaktem , mailovou poštou nebo pomocí zpráv na facebooku. Objednávky pomocí zpráv SMS nejsou přijímány. 
Objednáním služeb fotografa je automaticky stvrzeno přijetí obchodních podmínek a srozumění s nimi. 

Objednáním služeb se má zato, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a je s ním srozuměn.

 

Rezervační poplatek

U některých typů focení je vyžadován rezervační poplatek. Nutnost složení rezervačního poplatku je vždy uvedena v ceníku. Bez jeho zaplacení není možno fotografování objednat. Objednání a rezervace termínu se považuje za závaznou až složením rezervačního poplatku. Jeho cena se odečítá od konečné ceny focení.

V případě odstoupeni od ústní nebo písemné smlouvy ze strany objednavatele je rezervační poplatek nevratný. V případě odstoupení od smlouvy ze strany fotografa se

rezervační poplatek vrací v plné výši a fotograf je povinnen za sebe dodat objednavateli v případě jeho zájmu adekvátní náhradu.

 

Doplatek ceny fotografování

U svatebního fotografování je doplatek ceny splatný při předání hotové zakázky buď v hotovosti nebo na základě vystavené faktury, u ostatních typů focení je doplatek splatný v hotovosti po skončení fotografování.

 

Platba fotografování bez rezervačního poplatku

Cena fotografické služby, u které není vyžadován rezervační poplatek, je vždy splatná ihned po skončení fotografování v hotovosti.

 

Cena fotografování

Cena konkrétních typů fotografování je podrobně popsána v oddíle CENÍK

Hodinová sazba fotografických prací, účtovaná ve zvláštních případech pro soukromé osoby, je 1.500 Kč / 1 hodina.

Hodinová sazba pro firmy a organizace je 2.000 Kč včetně DPH, nejmenší objednávka je přijímána na dvě hodiny focení.

 

Výběr fotografií

Fotografie k výběru jsou klientovi zasílány prostřednictvím přístupu z klientského systému, který je klientovi zaslán na mailovou adresu.

Počet fotografií, které jsou zaslány k vyběru, je zcela v kompetenci fotografa a není nikterak konkrétně určen. Vždy však zaručuje možnost dostatečného a kvalitního vyběru v rámci objednaného balíčku. Fotograf však neručí za spolupráci všech členů rodiny a pokud se nepodaří v rámci časové dotace nafotit dostatek kvalitních fotografií nenese odpovědnost. Větší počet fotografií zasílanych k vyběru nelze žádnym způsobem vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti focení.

Základní cena uvedená v ceníku se vždy vztahuje k základnímu počtu 10 fotografií. Cena dalších fotografií nad uvedený rámec je vždy uvedena v ceníku u jednotlivých typů fotografování.

U svatebních fotografií je vyběr fotografií k finálním úpravám a také výběr fotografií k tisku prováděn fotografem. Vždy je zaručen a dodržen garantovany počet fotografií, do jejich vyběru však klient nezasahuje. Vyběr fotografií je projevem autorského přístupu a fotografického stylu fotografa.

Neupravené fotografie určené k vyběru (raw formát) jsou uchovávány po dobu tří měsíců. Po uplynutí této lhůty, během které fotograf neobdrží pokyny k výběru fotografií, je zakázka považována za nerealizovanou a klient nadále nemá volný přístup k výběru fotografií.

Na tuto skutečnost je klient upozorněn před uplynutím lhuty k výběru dvakrát a to upomínkou na mailovou adresu.

První upomínka je odeslána 14 dnů před uplynutím lhůty k výběru, druhá upomínka je odeslána 1 den před uplynutím lhůty.

K fotografiím může klient po uplynutí tří měsíců  získat přístup po uhrazení technického poplatku ve výši 350,- Kč.

 

Retuše

Všechny odevzdávané fotografie jsou retušované.

U všech odevzdávaných fotografií je upravován ořez, kontrast, jas a barevné ladění. 

Portréty, těhotenské fotografie a svatební portréty jsou upravovány hloubkově. Retuš je detailnější.

Případná lehká úprava postavy je prováděna jen na vyslovné přání klienta.

V případě nadstandardních zásahů (úprava zubů, odstranění tetování/samolepek a dalších náročnějších retuší) je klientovi účtováno 100 Kč navíc za každou fotografii. Toto je vždy se zákazníkem konzultováno, aby bylo zřejmé, zda jde o nadstandardní retuš či nikoli.

Pokud klient nevyžaduje kontrolu a náhled upravených fotografií, jsou retuše a korekce fotografií plně v kompetenci fotografa a nelze je dodatečně reklamovat či vyžadovat jejich korekci.

 

Předání zakázky

Zakázky je možné si vyzvednout buď osobně v Brné na adrese Karafiátová 353 nebo je možné zaslat poštou. Jednotné poštovné je 100 Kč, v případě rozměrnějších zásilek (zvětšeniny fotografií nad rozměr 21x30 cm, plátna, kapa desky atd.) bude účtováno poštovné podle platného ceníku České pošty.

Jiny způsob předání není možny.

 

Termín dodání zakázky

Svatební fotografie jsou předávány nejpozději do 1 měsíce od svatby.

Ostatní zakázky jsou předávány nejpozději do 1 měsíce od vyběru fotografií (ne ode dne focení).

 

Reklamace

Digitální soubory jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů, jejichž zařízení barevně souhlasí s nastavením fotografova zkalibrovaného monitoru. Reklamace tisku fotografií je tedy možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou škrábance, pruhy atp. ne v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

Reklamace práce vizážistky je možná pouze před začátkem fotografování nebo v jeho průběhu, nikoli však po jeho skončení.

Vlastní vzhled klienta a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci digitálních souborů ani fotografií.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.

 

Formát fotografií

Všechny předávané fotografie jsou vždy upraveny a odevzdávány ve formátu JPEG v plném rozlišení.

Fotografie ve formátu RAW a neupravené fotografie  JPEG nejsou poskytovány.

 

Lokace fotografování

Fotografování probíhá v  exterierech nebo v jakémkoli jiném prostředí, na kterém se fotograf a klient dohodl.

Vstupy do objektů a památek, kde probíhá fotografování, se hradí zvlášť a jdou vždy na vrub klienta.

 

Pozdní příchod klienta nebo fotografa

Maximální délka focení je vždy uvedena v ceníku a nelze ji bez dohody s fotografem jakkoli prodlužovat či nastavovat.

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení.

Opozdí-li se klient o více než 30 minut, je fotograf oprávněn domluvené fotografování buď zrušit ( případná zaplacená záloha propadá bez náhrady ) nebo požadovat uhrazení 500 Kč za každou započatou hodinu čekání na klientův příchod. Pokud je na místě i vizážista a čeká na klientův příchod spolu s fotografem, je fotograf oprávněn požadovat uhrazení dvojnásobku této částky.

Opozdí-li se bez předchozí omluvy fotograf, má klient nárok na 1 fotografii nad rámec balíčku za každych 30 minut čekání na fotografův příchod.

Pokud je třeba termín focení přeložit zaviněním fotografa a není-li toto oznámeno klientovi minimálně 12 hodin předem, má klient nárok na 2 fotografie v digitální podobě nad rámec balíčku. Jiná forma kompenzace není možná.

Pokud je termín nově přeloženého fotografování oznámen klientovi dříve než 12 hodin předem, nárok na kompenzaci nevzniká.

 

Dárkové poukazy (vouchery)

Dárkové poukazy jsou vystavovány v libovolné hodnotě.

Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců. Služba musí být objednána i vyčerpána do data platnosti. Toto datum platnosti je uvedeno společně s číslem voucheru na každém poukazu.

Služba musí být vyčerpána během jednoho focení, hodnotu poukazu nelze dělit na více částí ani na více focení.

V případě, že není voucher do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota beze zbytku propadá.

Voucher je možné vyzvednout osobně nebo zaslat poštou po předcházející platbě na základě vystavené faktury.

Voucher je přenosný.

 

Autorská práva

Náhledy fotografií z galerie není dovoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga) dle autorského zákona č.121/2000 sb. bez souhlasu fotografa.Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí byt použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.

Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Fotograf není oprávněn zveřejňovat ani jinak užívat fotografie bez předchozího souhlasu klienta. Tento souhlas musí byt fotografovi udělen písemnou formou na zvláštním formuláři, v mailové korespondenci nebo formou SMS.

 

Informace o zpracování osobních údajů ( GDPR )

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady EU (2016/679) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen GDPR ) je Mgr.Petra Pillerová Trbolová, IC 86850431, se sídlem Karafiátová 353 v Ústí nad Labem 40321 - Brná nad Labem ( dále jen správce )

Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klienta správce.

Správce není povinnen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR nařízení.

Osobní údaje klinetů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, mailová adresa,  číslo bankovního účtu, fotografie.

Osobní udaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a závazků z něj vyplývajících. Dále jsou zpracovávány za účelem daňových povinností a povinností vůči kontrolním úřadům.

Osobní udaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, reklamací či dalších požadavků subjektů údajů.

Zpracovávání osobních údajů klienta ( fotografie ) na webové stránce správce www.petratrbolova.cz nebo na sociálních sítích správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.

Správce zpracovává osobní udaje, které získal přímo od svých klientů.

Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jekýchkoli nároků z tohoto stavu vyplývajících. Osobní udaje klientů mohou být také správcem zpracovávány po dobu trvání soudních sporů.

Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl takový souhlas udělen, to je po dobu pěti let od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.

Fyzická osoba, která je subjektem údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nesprávných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, vznesení námitky proti zpracování, omezené zpracování údajů, přenositelnost údajů v rozsahu daném platnými právními předpisy, podat stížnost u správce nebi u ˇÚřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.

V případě jakýchkoli dotazů mohou klienti kontaktovat správce na mailové adrese [email protected] nebo na telefonním čísle 605289953.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých klientů.

 

Délka archivace raw a jpeg souborů 

 

Fotografie k výběru ( raw formát ) jsou uchovávány po dobu jednoho roku. Klient má k těmto raw souborům určeným pro výběr volný přístup po dobu 3 měsíců.

Pokud neprovede svůj výběr do 3 měsíců od data zaslání přístupu k výběrové galerii, je další přístup možný pouze za technický poplatek 350,-.

Po uplynutí jednoho roku již fotografie k výběru ( raw formát ) nejsou archivovány a další přístup ani výběr není možný.

 

Upravené fotografie ( jpeg formát ) jsou uchovávány po dobu 5 let.

Klient má k upraveným fotografiím přístup po celou dobu.

Před uplynutím lhůty 5 let je upozorněn mailem, že archivační doba končí a je mu nabídnuta možnost si dobu archivace prodloužit.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.září 2016

 

image