MGR. PETRA PILLEROVÁ TRBOLOVÁ

OBCHODNÍ PODMÍNKY


SÍDLO FIRMY A KORESPONDENČNÍ ADRESA: KARAFIÁTOVÁ 353, 403 21 BRNÁ NAD LABEM
IČ: 868 50 431 - FOTOGRAFICKÉ PRÁCE


 

ŽL zapsán na Magistrátu města Ústí nad Labem, živnostensky odbor, č.j. 17309 / živ / 05 / Mon ev.č.351001-38707-00

Poskytované služby

Svatební, portrétní a rodinná fotografie

Vymezení pojmů

Fotograf - Mgr. Petra Pillerová Trbolová

Klient - objednavatel, ten, kdo objednává služby fotografa

 

Fotografický styl - způsob využití technických a uměleckých prostředků charakteristický pro práci a dílo fotografa

Objednání služeb

Služby fotografa lze objednat prostřednictvím telefonického kontaktu, osobním kontaktem , mailovou poštou nebo pomocí zpráv na facebooku. Objednávky pomocí zpráv SMS nejsou přijímány. 
Objednáním služeb fotografa je automaticky stvrzeno přijetí obchodních podmínek a srozumění s nimi. 

Objednáním služeb se má zato, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a je s ním srozuměn.

Rezervační poplatek

U některých typů focení je vyžadován rezervační poplatek. Nutnost složení rezervačního poplatku je vždy uvedena v ceníku. Bez jeho zaplacení není možno fotografování objednat. Objednání a rezervace termínu se považuje za závaznou až složením rezervačního poplatku. Jeho cena se odečítá od konečné ceny focení.

V případě odstoupeni od ústní nebo písemné smlouvy ze strany objednavatele je rezervační poplatek nevratný. V případě odstoupení od smlouvy ze strany fotografa se

rezervační poplatek vrací v plné výši a fotograf je povinnen za sebe dodat objednavateli v případě jeho zájmu adekvátní náhradu.

Doplatek ceny fotografování

U svatebního fotografování je doplatek ceny splatný při předání hotové zakázky buď v hotovosti nebo na základě vystavené faktury.

Platba fotografování bez rezervačního poplatku

Cena atelierového a exterierového focení u kterého není vyžadován rezervační poplatek, je vždy splatná ihned po skončení fotografování v hotovosti.

Lokace fotografování

Fotografování probíhá buď v atelieru, exterierech nebo v jakémkoli jiném prostředí, na kterém se fotograf a klient dohodl.Vstupy do objektů a památek, kde probíhá

fotografování, se hradí zvlášť a jdou vždy na vrub klienta.

Pozdní příchod klienta nebo fotografa

Maximální délka focení je vždy uvedena v ceníku a nelze ji bez dohody s fotografem jakkoli prodlužovat či nastavovat.

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení.

Opozdí-li se klient o více než 30 minut, je fotograf oprávněn domluvené fotografování buď zrušit ( případná zaplacená záloha propadá bez náhrady ) nebo požadovat uhrazení 500 Kč za každou započatou hodinu čekání na klientův příchod. Pokud je na místě i vizážista a čeká na klientův příchod spolu s fotografem, je fotograf oprávněn požadovat uhrazení dvojnásobku této částky.

Opozdí-li se bez předchozí omluvy fotograf, má klient nárok na 1 fotografii nad rámec balíčku za každych 30 minut čekání na fotografův příchod.

Pokud je třeba termín focení přeložit zaviněním fotografa a není-li toto oznámeno klientovi minimálně 12 hodin předem, má klient nárok na 2 fotografie v digitální podobě nad rámec balíčku. Jiná forma kompenzace není možná.

 

Pokud je termín nově přeloženého fotografování oznámen klientovi dříve než 12 hodin předem, nárok na kompenzaci nevzniká.

Výběr fotografií

Fotografie z atelieru a exterieru jsou k výběru zasílány prostřednictvím internetové galerie.

Počet fotografií, které jsou zaslány k vyběru, je zcela v kompetenci fotografa a není nikterak konkrétně určen. Vždy však zaručuje možnost dostatečného a kvalitního vyběru v rámci objednaného balíčku. Fotograf však neručí za spolupráci všech členů rodiny a pokud se nepodaří v rámci časové dotace nafotit dostatek kvalitních fotografií nenese odpovědnost. Větší počet fotografií zasílanych k vyběru nelze žádnym způsobem vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti focení.

Základní cena uvedená v ceníku se vždy vztahuje k základnímu počtu 10 fotografií. Cena dalších fotografií nad uvedený rámec je vždy uvedena v ceníku u jednotlivých typů fotografování.

U svatebních fotografií je vyběr fotografií k finálním úpravám a také výběr fotografií k tisku prováděn fotografem. Vždy je zaručen a dodržen garantovany počet fotografií, do jejich vyběru však klient nezasahuje. Vyběr fotografií je projevem autorského přístupu a fotografického stylu fotografa.

Neupravené fotografie určené k vyběru z atelierových, interierových a exterierových fotografování (raw formát) jsou uchovávány po dobu tří měsíců. Po uplynutí této lhůty, během které fotograf neobdrží pokyny k výběru fotografií, je zakázka považována za nerealizovanou a klient nadále nemá volný přístup k výběru fotografií.

Na tuto skutečnost je klient upozorněn v průběhu  tří měsíců dvakrát upomínkou mailem nebo SMS.

K fotografiím může klient po uplynutí tří měsíců  získat přístup po uhrazení pokuty za pozdní výběr a poplatku 350,- Kč.

 

Retuše

Všechny odevzdávané fotografie jsou retušované.

U rodinnych fotografií je upravován ořez, kontrast, jas a barevné ladění. Odstraňují se drobné kosmetické vady.

Portréty, těhotenské fotografie a svatební portréty jsou upravovány hloubkově. Retuš je detailnější.

Případná lehká úprava postavy je prováděna jen na vyslovné přání klienta.

Reportážní fotografie a skupinové svatební fotografie detailně retušovány nejsou.

V případě nadstandardních zásahů (úprava zubů, odstranění tetování/samolepek a dalších náročnějších retuší) je klientovi účtováno 100 Kč navíc za každou fotografii. Toto je vždy se zákazníkem konzultováno, aby bylo zřejmé, zda jde o nadstandardní retuš či nikoli.

Na výslovné přání klienta je možno po provedení retuší a úprav umožnit náhled takto upravených fotografií v soukromé fotogalerii. Pokud klient nevznese námitky k provedeným úpravám a retuším do 48 hodin od zpřístupnění fotogalerie, automaticky vyjadřuje souhlas s uvedenými úpravami. Po uplynutí lhůty 48 hodin již reklamace a požadování korekcí retuší není možné. Upozornění na zpřístupnění fotogalerie s upravenými fotografiemi je klientovi zasíláno mailem.

Pokud klient nevyžaduje kontrolu a náhled upravených fotografií, jsou retuše a korekce fotografií plně v kompetenci fotografa a nelze je dodatečně reklamovat či vyžadovat jejich korekci.

Dárkové poukazy (vouchery)

Dárkové poukazy jsou vystavovány na základě objednání této služby v hodnotě jednotlivých fotografování dle ceníku.

Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců. Služba musí být objednána i vyčerpána do data platnosti.Toto datum platnosti je spolu s číslem voucheru vždy uvedeno na jeho rubové straně.

Služba musí být vyčerpána během jednoho focení, hodnotu poukazu nelze dělit na více částí ani na více focení.

V případě, že není voucher do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota beze zbytku propadá.

Voucher je možné vyzvednout osobně nebo zaslat poštou po předcházející platbě na základě vystavené faktury.

 

Voucher je přenosný.

Formát fotografií

Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPEG v plném rozlišení.

Reklamace

Digitální soubory jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů, jejichž zařízení barevně souhlasí s nastavením fotografova zkalibrovaného monitoru. Reklamace tisku fotografií je tedy možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou škrábance, pruhy atp. ne v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

Reklamace práce vizážistky je možná pouze před začátkem fotografování nebo v jeho průběhu, nikoli však po jeho skončení.

Vlastní vzhled klienta a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci digitálních souborů ani fotografií.

 

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.

Autorská práva

Náhledy fotografií z galerie není dovoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga) dle autorského zákona č.121/2000 sb. bez souhlasu fotografa.Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí byt použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.

Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

 

Fotograf není oprávněn zveřejňovat ani jinak užívat fotografie bez předchozího souhlasu klienta. Tento souhlas musí byt fotografovi udělen písemnou formou na zvláštním formuláři, v mailové korespondenci nebo formou SMS.

Cena fotografování

Cena konkrétních typů fotografování je podrobně popsána v oddíle CENÍK

Hodinová sazba fotografických prací, účtovaná ve zvláštních případech pro soukromé osoby, je 1.000 Kč / 1 hodina.

Hodinová sazba pro firmy je 1.500 Kč včetně DPH.

Termín dodání zakázky

Atelierové a exterierové zakázky jsou předávány nejpozději do 1 měsíce od vyběru fotografií (ne ode dne focení).

Svatební fotografie jsou předávány nejpozději do 1 měsíce od svatby.

 

Předání zakázky

Zakázky je možné si vyzvednout buď osobně v Brné na adrese Karafiátová 353 nebo je možné zaslat poštou. Jednotné poštovné je 100 Kč, v případě rozměrnějších zásilek (zvětšeniny fotografií nad rozměr 21x30 cm, plátna, kapa desky atd.) bude účtováno poštovné podle platného ceníku České pošty.

Jiny způsob předání není možny.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.září 2016

 

image